Herstelgericht Groepsoverleg in scholen en bijzondere jeugdzorg - HERGO

 

Marleen Vandenberghe

Tel +32 (0)484 - 23 78 67
marleen@detriade.be


Wim Stevens

Tel +32 (0)476 - 48 92 00
wim@detriade.be

Bij ernstige incidenten op school of in een instelling bijzondere jeugdzorg is het voor iedereen van belang om een passend antwoord te vinden.

De benadeelde, het slachtoffer blijft vaak met vragen achter: ' Waarom gebeurde dit met mij ? '.

Elkeen die betrokken was bij een incident heeft een verhaal dat onaf is, en dat daardoor jaren blijft meegaan en littekens vertoont.

Het blijkt op de eerste plaats voor de benadeelden, slachtoffers belangrijk dat ze antwoord krijgen op hun vragen, en het werkt helend als ze bij de jongere zien, horen en ervaren dat hij of zij spijt heeft. Dan kan er enigszins hersteld worden.

Voorwaarde is dat diegene die de schade of het leed veroorzaakte erkent dat hij in de fout ging. De feiten moeten ook duidelijk zijn

Hoe verloopt een HERGO ?

Bij de aanmelding van de school of instelling overleggen we of de voorwaarden voor een HERGO voldaan zijn.

Voorbereidende gesprekken met alle betrokkenen
De bemiddelaar maakt de afspraken voor de voorbereidende gesprekken. Er wordt apart gesproken met alle betrokkenen die ook aanwezig zullen zijn in het groepsoverleg. (de jongeren met hun steunfiguren, ouders, betrokkenen uit de school)

Het groepsoverleg
Het doel is om met alle deelnemers te komen tot een plan om de geleden schade zo goed als mogelijk te herstellen.

Goed om weten

praktisch / meer info ?
 

 

© 2009 De Triade, alle rechten voorbehouden | marleen@detriade.bewebdesign : geeforce